Transparentnosť je dobrá, ale na globálnom digitálnom trhu je flexibilita a kontrola nevyhnutnosťou pre strategické obchodovanie.

1

Pripravte svoje segmenty na strategické obchodovanie →

Vytvorte segmenty, na ktoré chcete zacieliť svoje inzeráty. Segmenty môžu byť založené na type používateľa, ročnej zobchodovanej veľkosti a geografickej oblasti. Môžete tiež vytvoriť segment konkrétnych používateľov, s ktorými ste predtým obchodovali, aby ste udržali svoje vzťahy.

2

Stanovte konkrétne ceny

Spravujte viac období a inzeráty naraz a vytvorte konkrétne ceny pre rôzne segmenty. Používatelia, ktorí nie sú súčasťou vášho segmentu, neuvidia vášu inzerátu a cenu. Ak uvediete trhovú cenu aj cenu segmentu, používateľom vo vašom segmente sa zobrazia segmentované ceny a zvyšku iba trhová cena.

Ste pripravený to vyskúšať?

Vyskúšam

Preskúmajte ďalšie funkcie

Štatistiky trhu

Naučte sa, ako neustále informovať o cenách a správach z trhu

Čítajte viac

Centrum správ

Naučte sa, ako udržať komunikáciu v súlade s cenovými ponukami a zmluvami

Čítajte viac

Cenová segmentácia

Naučte sa, ako ovládať a zacieliť svoje inzeráty a ceny na trhu

Čítajte viac

Trade better.

Start today.

No creditcard required.